Andrzej Barański: Uczciwość w biznesie się opłaca (wideo)

Wyrosłem w atmosferze wielkiej chwały przemysłu w międzywojennej Polsce. Ojciec, który zakładał firmę "Herbewo", po jej nacjonalizacji przesiedział 6 lat w komunistycznym więzieniu za obronę... Więcej »

Dobra rzadkie i ubodzy

Papież Franciszek ustanowił ostatnią niedzielę (19 listopada 2017) przed Uroczystością Chrystusa Króla Światowym Dniem Ubogich. Papież pragnie zwrócić uwagę, że miłość wobec bliźniego w potrzebie musi... Więcej »

PAFERE otwiera się na myśl Chestertona

Był zdecydowanym zwolennikiem wolności i własności. Jednocześnie odrzucał kapitalizm z jego monopolami jak i socjalizm z jego wszechwładzą państwa – jako ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm... Więcej »

Szwajcarzy o Polsce i Polakach - na Święto Niepodległości

Szwajcaria, choć to kraj leżący stosunkowo blisko Polski, wydaje się dość odległy. Pod wieloma względami. Z okazji Święta Niepodległości mogliśmy wysłuchać wiele życzeń i pozdrowień z zagranicy - pozdrawiali... Więcej »

Inflacja jest tą formą podatku, który można nałożyć bez ustawy
Milton Friedman

PAFERE na Konferencji „Polska Przyszłości” z udziałem wiceministrów

Przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego wzięli udział w Konferencji „Polska Przyszłości 2017” zorganizowanej przez Instytut Libertatis. Głównymi panelistami byli wiceministrowie najważniejszych polskich resortów. Otrzymali oni od PAFERE pakiet książek z serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych oraz inne, pobudzające intelektualnie teksty. Wartościowe publikacje, które zainteresowały m.in. przedstawicieli rządu każdy może otrzymać za darmo w wersji elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę ksiazki.pafere.org.

Konferencja odbyła się 3 października br., na Stadionie Narodowym w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele polskiego rządu: Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Okoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej, Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prof. Hubert Królikowski – Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Maciej Wąsik – Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych.


Paweł Okoński

Wydarzenie było o tyle wyjątkowe, że w jednym miejscu i czasie udało się zebrać przedstawicieli wielu resortów, by przedyskutować z nimi kluczowe dla Polski sprawy. Poruszono szereg interesujących tematów: Transparencja podatkowa w Polsce i na świecie; Program 500+; Jawność życia publicznego; Strategiczny Przegląd Obronny; Elektroniczny Dowód Osobisty; Nowa polityka Rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą.


Paweł Gruza

Ponadto, w konferencji wzięło udział wiele znanych osób z życia publicznego, w tym: prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rafał Ziemkiewicz – pisarz i publicysta, Andrzej Sadowski – założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha oraz Łukasz Warzecha – publicysta. Obecny był także mający polskie korzenie Ambasador Australii – Paul Wojciechowski. Tym osobom PAFERE także sprezentowała pakiet książek z serii BRiR.

Konferencję „Polska Przyszłości” zorganizowała Fundacja Instytut Libertatis. To wolnościowy ośrodek ekspercki, powołany w 2016 roku przez grono menedżerów, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Instytut organizuje wydarzenia dotyczące spraw istotnych dla tematyki wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Prezesem Instytutu jest Stanisław Wojtera – założyciel i dwukrotny prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz prezes Unii Polityki Realnej w latach 2002-2005.


Tomasz Zdzikot


PAFERE, jako organizacja, która od przeszło 10 lat działa na rzecz edukacji ekonomicznej utrzymanej w duchu wolnościowym, promowała na konferencji publikacje dotyczące kluczowych mechanizmów związanych z zarządzaniem państwem, mitów dotyczących gospodarki i polityki.

Publikacje z serii BRiR są swoistymi podręcznikami instrukcji: jak budować silne państwo, służące wszystkim jej obywatelom. Na łamach książki Zapadnia. Człowiek i Socjalizm Anatolij Fiedosiejew, ku przestrodze opisuje rozpad państwa socjalistycznego, w którym autor – radziecki konstruktor – spędził najlepsze lata swojego życia. W Cyklu Życia Imperium brytyjski oficer John Glubb pokazuje jak rozpadają się bogate imperia i daje wskazówki jak uchronić się od katastrofy. Z kolei Joanna Lampka, autorka książki Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? ujawnia przed czytelnikami przyczyny bogactwa i sukcesu Szwajcarów. Wszystkie publikacje z serii BRiR można pobrać na stronie ksiazki.pafere.org.


Paweł Florecki przy stoliku PAFERE


PAFERE konsekwentnie pokazuje, że ekonomia powinna być zakotwiczona w etyce. Dobry fundament do organizacji stosunków gospodarczych stanowią uniwersalne, ponadczasowe prawdy Dekalogu. Dlatego podczas imprezy zorganizowanej przez Instytut Libertatis fundacja promowała następującą odezwę swojego fundatora – Jana Michała Małka:

 

Z OKAZJI KONFERENCJI INSTYTUTU LIBERTATIS „POLSKA PRZYSZŁOŚCI 2017”

W DNIU 3. X. 2017

ODEZWA W OBRONIE MATERIALNEGO BYTU RODZINY
DO POLSKICH USTAWODAWCÓW

Często przyczyną rozpadu rodziny czy zadawania śmierci nienarodzonym, jest bieda wynikająca z braku szacunku ze strony części polityków u władzy dla naturalnego prawa człowieka – prawa do swej uczciwie nabytej własności – własności będącej materialnego podstawą bytu rodziny. Rodziny są ograbiane z zarobków i ogólnie – z prywatnej własności na różne, wymyślne sposoby. Między innymi, uderza się w nie:

Opodatkowując owoce ich pracy, ich wyrzeczeń, ich oszczędności, ich osiągnięć, na cele niesłużące wszystkim obywatelom, lecz przynoszące korzyść wybrańcom;

Zadłużając je i ich potomstwo bez ich wiedzy i zgody;

Uzależniając od władz poprzez pasożytniczą i korupcjogenną biurokrację;

Poprzez wybiórcze udzielanie licencji, koncesji i innych przywilejów jednym obywatelom kosztem pozostałych; Różnymi ustawami i przepisami zaburzając prawo podaży i popytu kosztem sprzedawców lub konsumentów dóbr;

Poprzez drukowanie papierowych pieniędzy bez pokrycia w przyroście bogactwa narodowego i wprowadzając je w obieg, co powoduje inflację, okradającą ludzi z wartości już posiadanych przez nich pieniędzy.

Powyższe dotyczy nie tylko niewłaściwej polityki władz centralnych, ale i - w wielu dziedzinach – również władz lokalnych i samorządowych, a szczególnie polityki sprzyjającej korupcji, czyli wykorzystywaniu przez polityków i urzędników stanowisk zaufania publicznego dla swych prywatnych korzyści, kosztem innych ludzi.

To wszystko stanowi zaprzeczenie sprawiedliwości i hamuje bogacenie się ludności, wstrzymując rozwój gospodarczy, który jest filarem siły narodu i państwa.

Wielce Szanowni Ustawodawcy, to Wy możecie w Polsce przywrócić moralny ład prawny na rzecz sprawiedliwości i dobra polskich rodzin poprzez zaprzestanie, z jednej strony, ustanawiania nowych praw będących w konflikcie z naturalnym prawem człowieka do życia, własności i wolności, a więc praw obejmujących ograniczanie posiadanie uczciwie nabytej własności prywatnej i związanej z nią wolności materialnej, a z drugiej strony, stopniowego wycofywania praw już ustanowionych, nakazujących i sankcjonujących okradanie obywateli przez państwo („kradzież w majestacie prawa”). Zacznijcie choćby od prawie całkowitego zniesienia opodatkowania „głowy” rodziny i jej żywiciela, aby jego owoce pracy mogły służyć rodzinie.

Szczególnie chrześcijanie winni pamiętać, że podstawą chrześcijańskiej myśli ekonomicznej są przykazania Dekalogu „Nie pożądaj cudzego!” i „Nie kradnij”, bo stanowią one nie tylko nakazy moralne, ale także imperatywy gospodarcze. Ich gwałcenie jest źródłem, lub samą istotą, praktycznie wszystkich poważnych problemów i kryzysów gospodarczych prowadzących do bezrobocia, biedy, poczucia beznadziejności, rozpadu rodziny, aborcji, i ludzkiej niedoli

Bez zwalczenia powszechności opisanych zjawisk, nieprawdopodobne jest, aby Polska mogła się pomyślnie rozwijać by mógł w Niej zapanować oczekiwany dobrobyt i stała się Ona, na miarę Swego wielkiego potencjału, silna i bezpieczna.

 

Jan Michał Małek

Założyciel PAFERE

WWW.PAFERE.ORG

Oprac. API


Data dodania: 2017-10-04 19:51:56
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.