Andrzej Barański: Uczciwość w biznesie się opłaca (wideo)

Wyrosłem w atmosferze wielkiej chwały przemysłu w międzywojennej Polsce. Ojciec, który zakładał firmę "Herbewo", po jej nacjonalizacji przesiedział 6 lat w komunistycznym więzieniu za obronę... Więcej »

Dobra rzadkie i ubodzy

Papież Franciszek ustanowił ostatnią niedzielę (19 listopada 2017) przed Uroczystością Chrystusa Króla Światowym Dniem Ubogich. Papież pragnie zwrócić uwagę, że miłość wobec bliźniego w potrzebie musi... Więcej »

PAFERE otwiera się na myśl Chestertona

Był zdecydowanym zwolennikiem wolności i własności. Jednocześnie odrzucał kapitalizm z jego monopolami jak i socjalizm z jego wszechwładzą państwa – jako ustroje w równym stopniu krępujące indywidualizm... Więcej »

Szwajcarzy o Polsce i Polakach - na Święto Niepodległości

Szwajcaria, choć to kraj leżący stosunkowo blisko Polski, wydaje się dość odległy. Pod wieloma względami. Z okazji Święta Niepodległości mogliśmy wysłuchać wiele życzeń i pozdrowień z zagranicy - pozdrawiali... Więcej »

Inflacja jest tą formą podatku, który można nałożyć bez ustawy
Milton Friedman

Biografia założyciela PAFERE w miesięczniku Czas Solidarności!

Na łamach wrześniowego numeru miesięcznika „Czas Solidarności” [Nr 9 (18)] w dziale WIELCY SPOŁECZNICY opublikowano biografię założyciela Fundacji PAFERE. Sylwetkę Jana Michała Małka zaprezentowano z okazji Jubileuszu 10-lecia organizacji.


W artykule opisano historię życia Jana Małka, powody jego emigracji, zawodową drogę i wreszcie społeczne zaangażowanie na rzecz szerzenia wolności gospodarczej. Podkreślono m.in., że założyciel PAFERE swoją misję umiejętnie połączył z wartościami katolickimi, wyniesionymi z polskiego domu rodzinnego.

Czas Solidarności, to miesięcznik społeczno-kulturalny regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Czasopismo propaguje patriotyzm i wartości etyczne. Za zgodą Redaktora Naczelnego publikujemy przedruk artykułu.


JAN MICHAŁ MAŁEK – patriota, innowator, fundator

W Przykazaniach Dekalogu dostrzega fundament dobrze rozwijającej się gospodarki. Zapewnia, że stosowanie się do nakazów: «Nie kradnij!» i «Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego!» – które ma znaczenie nie tylko religijne i moralne, ale stanowi też imperatyw gospodarczy – jest drogą do poprawy materialnej jakości życia społeczeństwa, czyli dobrobytu. Naprawę świata zaczął od siebie i... osiągnął znaczący sukces zawodowy, którego owocami dzieli się z innymi. Jego ciężka i uczciwa praca została doceniona przez Prezydenta RP. W dniu 22 listopada 2016 r. Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności dla dobra Polonii i Polski.Jan Michał Małek
urodził się 18 maja 1928 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Inżynier, emigrant osiadły w Kalifornii (USA), przedsiębiorca, inwestor, deweloper, z zamiłowania ekonomista. Prywatnie mąż Krystyny; ojciec i dziadek. W ojczyźnie znany jako twórca Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Sylwetkę założyciela PAFERE prezentujemy z okazji Jubileuszu 10-lecia organizacji.

Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów otrzymał przydział pracy w Biurze Projektów Przemysłu Chemicznego, a następnie trafił do przemysłu farmaceutycznego. Tam zetknął się z ponurą rzeczywistością socjalizmu – przekonując się na w własnej skórze na czym polega wadliwość tego systemu. Po kilku miesiącach od zatrudnienia, po godzinach pracy Jan Małek dokonał pewnego ulepszenia technologicznego na jednym z wydziałów produkcyjnych. Udoskonalenie to zostało wdrożone i w ciągu roku przynosiło fabryce milionowe oszczędności. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami dotyczącymi wynalazczości i racjonalizacji, należała mu się premia w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych (określona procentowo od jednorocznej oszczędności). Tymczasem gdy zgłosił się po nagrodę, został wyśmiany przez dyrektora fabryki. „W końcu dostałem 200 zł, ale dyrektor zaczął się do mnie odnosić bardzo nieprzyjaźnie. Jak się później pośrednio dowiedziałem, otrzymał on z Centrali ostrą naganę… za to, że wcześniej ani on, ani żaden inny inżynier w fabryce, tego udoskonalenia nie dokonał w ramach obowiązków służbowych. To i inne moje doświadczenia z ulepszaniem produkcji pogłębiły moją nieufność do socjalistycznej gospodarki i moje poczucie zniewolenia wynikające z panującego w Polsce Ludowej wszechobecnego zakłamania, politycznego terroru i prześladowania przedsiębiorczości...” – wyznał Małek, tłumacząc swoją decyzję o emigracji.

Po szeregu prób uzyskania paszportu, udało mu się w końcu opuścić PRL w 1958 roku. Pierwsze lata na obczyźnie spędził we Francji, skąd po ośmiu latach wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe. Początkowo zatrudnił się biurze projektów dla przemysłu naftowego w Kalifornii. Wynagrodzenie było na tyle duże, że zaczął oszczędzać. Po dwóch latach kupił na kredyt swój pierwszy dom. Po kilku latach nabył kolejne nieruchomości, które po wyremontowaniu przeznaczył na wynajem. Kolejnym krokiem była inwestycja – której dokonał wraz z przyjaciółmi – w parking domków na kółkach w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. Po 13 latach odremontowana i rozbudowana nieruchomość została sprzedana za pięciokrotną cenę oryginalnego zakupu. Uzyskaną gotówkę wspólnicy użyli jako zaliczkę do nabycia trzech rożnych posiadłości z potencjałem ich rozbudowy. Tak wyglądał początek inwestycji i działalności przedsiębiorczej, która na przestrzeni kolejny lat rozrosła się do znaczących rozmiarów.

Jan Małek pracę zawodową umiejętnie połączył z patriotyzmem, angażując się m.in. w działalność Kongresu Polonii Amerykańskiej, którego był członkiem, oraz Studium Spraw Polskich, organizacji skupiającej głównie profesorów polskiego pochodzenia w USA i Kanadzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku, włączył się w ruch na rzecz „Obalenia Jałty” i w działalność organizacji „Pomost”, której głównym celem było pośredniczenie między Polonią Amerykańską, a ruchem „Solidarności” w Polsce. Jest także współfundatorem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, która przyznawana jest corocznie dla autorów najwybitniejszych dla krzewienia polskości prac literackich i publicystycznych. Wręczenie nagród odbywa się zawsze 11 listopada – w dniu Święta Niepodległości. W roku zaś 2015 współzałożył, z dwoma innymi osobami z Polonii Amerykańskiej, Polonia Institute (Instytut Polonii) z siedzibą w Kalifornii. Instytut ten podjął się kontynuacji wspomnianego Studium Spraw Polskich, wygasłego w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku (patrz: poloniainstitute.net).

Zdumiony możliwościami – jakie nie były mu dane w Polsce Ludowej – jeszcze w latach 90. XX wieku obrał sobie za cel propagowanie wiedzy o źródłach i mechanizmach rozwoju dobrobytu na Zachodzie, dochodząc do wniosku, że jedną z głównych przyczyn tego rozwoju było ogólne stosowanie się do zasady nienaruszalności prawa do własności prywatnej. System polityczno-ekonomiczny w USA jest tak skonstruowany, że promuje jednostki przedsiębiorcze, i Amerykanie wiedzą, że każdy ma wolną drogę w przedsiębiorczości i uczciwym osiąganiu sukcesu. Stąd mniej zazdrości w stosunku do tych przedsiębiorców, którym się już powiodło.

Misję szerzenia wolności gospodarczej Jan Małek umiejętnie połączył z wartościami katolickimi, wyniesionymi z polskiego domu rodzinnego. Jednym z efektów jego przekonania o tym, że wolność gospodarcza oparta na etycznych fundamentach jest źródłem dobrobytu, było założenie w 2000 roku w USA fundacji Polish-American Foundation for Economic Research and Education (PAFERE). W 2007 roku powołał do życia jej polski odpowiednik – Polsko- Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.

Fundacja konsekwentnie propaguje idee w oparciu o związki etyki z ekonomią. „Chrześcijańska myśl ekonomiczna, o znaczeniu uniwersalnym, stwierdza, że kradzież rozpowszechniana we wszelkiej formie, a zwłaszcza kradzież zalegalizowana i w majestacie prawa popełniania przez państwo i jego urzędników na obywatelach, jest przyczyną prawie wszystkich poważnych problemów i kryzysów gospodarczych i jest wrogiem rozwoju gospodarczego, prowadząc do ludzkiej biedy i niedoli” – głosi za swoim założycielem PAFERE.

Główne cele – czyli uświadamianie społeczeństwa i nauczenie go odpowiedzialności – organizacja realizuje poprzez szereg projektów edukacyjnych, filmowych i wydawniczych. Fundacja otwarta jest na współpracę z wszystkimi w Polsce i na świecie, którym bliskie propagowanie zasady nienaruszalności uczciwie nabytej własności prywatnej jako podstawy wolności materialnej człowieka. Więcej informacji na stronie: pafere.org.

Oprac. Agnieszka Piwar


Data dodania: 2017-09-28 15:36:59
Artykul przeczytano 827 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.